UPC: Together, We Create
เทคนิคนครอุบลฯ จัดประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
 
     ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการประเมิน ร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)ตำแหน่งข้าราชการครูประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ผู้รับการประเมินได้แก่
1.นายกำธร วงศ์วิศาลพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2.นายพุฒิชาติ ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Read more