ข้อมูลอาคารสถานที่

 

วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ที่

รายการ

จำนวน

ขนาด

ลักษณะสิ่งก่อสร้าง

1

ช่างมอเตอร์ไซค์

1

600 ตร.ม.

โรงงานคอนกรีตทรงมลิลา

2

โรงอาหาร

1

240 ตร.ม.

อาคารคอนกรีตทรงมลิลา

3

บ้านพัก

1

126 ตร.ม.

เรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น

4

อาคารเรียน 3 ชั้น

1

1263.5 ตร.ม.

อาคารคอนกรีตหลังคาตัด 3 ชั้น

5

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

1

380 ตร.ม.

โรงฝึกงานคอนกรีตทรงมลิลา

5

บ้านพัก

1

60 ตร.ม.

เรือนไม้สองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้

6

แผนกช่างยนต์

1

380 ตร.ม.

โรงฝึกงานคอนกรีตทรงมลิลา

7

ช่างเคาะพ่นสี

1

240 ตร.ม.

โรงทรงมลิลา

8

พัสดุ

1

144 ตร.ม.

อาคารไม้ชั้นเดียว

9

อาคารเรียน 3 ชั้น

1

631.2 ตร.ม.

อาคารเรียน 3 ชั้น รูปทรงหลังคาตัวที   

10

พุทธสถาน

1

53 ตร.ม.

ศาลาโปร่งหลังคาทรงไทย

11

บ้านพัก

1

81 ตร.ม.ร

บ้านพักครูกึ่งตึกกึ่งไม้

12

บ้านพัก

1

12,528 ตร.ม.

บ้านพักครู แบบแฟลต

13

บ้านพัก

1

90 ตร.ม.

เรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ยทรงมลิลา

14

อาคารเรียน และปฏิบัติการ 4 ชั้น

1

4,000 ตร.ม.

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

15

อาคารศูนย์วิทยบริการ

1

1,088 ตร.ม.

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

16

อาคารชั้นเดียวหลังคาจั่วคู่

1

1,008 ตร.ม.

หลังคาจั่วคู่ มุงสันไท

17

โรงฝึกงาน อาคารโรงงานเทคนิคพื้นฐาน

1

320 ตร.ม.

อาคาร คสล. ชั้นเดียว ทรงวนิลา

18

สุขา 10 ที่นั่ง

1

54 ตร.ม.

ส้วมขนาด 10 ที่นั่ง

19

อาคารบ้านพักเรือนแถว สำหรับครู

1

720 ตร.ม.

อาคารบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น

20

อาคารบ้านพักเรือนแถว สำหรับครู

1

200 ตร.ม.

อาคารบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น

21

อาคารบ้านพักเรือนแถว สำหรับครู

1

720 ตร.ม.

อาคารบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น

22

อาคารบ้านพักเรือนแถว สำหรับครู

1

480 ตร.ม.

อาคารบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น

 

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี