เทคนิคนครอุบล

เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ

เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ

วิทยา-ลัย เทคนิค นคร-อุบล แหล่งฝึกฝน วิทยาการ ทันสมัย

จิตอาสา สามัคคี มีวินัย เราภาคภูมิใจ สถาบัน หมั่นศึกษา

องค์วิษณุกรรม ย้ำใจ ในอาชีพ ดุจประทีป ส่องทาง สร้างชีวา

ตั้งใจเรียน เพียรขยัน หมั่นค้นคว้า หวังอนา-คต รุ่งเรื่อง กระเดื่องไกล

ใน...ร่มไม้...อิน...ท นิล ชวนถวิล ถึงถิ่นฐาน การศึกษา

เลือดหมูเหลือง เรืองรอง ผ่องนภา ธรรมศาลา พระศรีสา-รพัดช่าง-มุนี

น้อมนำใจ ให้สุขล้น เป็นคนดี ณ แห่งนี้ คือเทคนิค..นครอุบล

เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ

เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล เทคนิค..นครอุบล แหล่งฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ