นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

   
  นายสรายุทธ์ วงศ์สุวรรณ
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายจิราวัฒน์ ทานุชิต
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายพรสวรรค์ ดาวัน
ครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์