วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

35  ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 

โทรศัพท์.  045-244754

โทรสาร.    045-244755

วันจันทร์ - วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง  16.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ถึง 16.00 น.

 

แผนที่ (Google Map)

 

งานทะเบียน  045-250590  (ติดต่อสมัครเรียน)

งานพัสดุ  045-250085