ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

1. ศูนย์บ่มเพาะ UPC สกรีน&เซอร์วิส

 

2. ศูนย์บ่มเพาะ UPC อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส

 

 

3. ศูนย์บ่มเพาะ UPC สารพัดช่างเซอร์วิส

 

 

4. ศูนย์บ่มเพาะเบเกอรี่ แอนด์ กาแฟ

 5. ศูนย์บ่มเพาะนวดประคบสมุนไพร

 6. ศูนย์บ่มเพาะนวดแผนไทยแอนด์ สปา

 7. ศูนย์บ่มเพาะสารพัดช่างคาร์แคร์

 8. ศูนย์บ่มเพาะ Queen Flower Salon by UPC

 9. ศูนย์บ่มเพาะ UPC Microgreen Organics

 10. ศูนย์บ่มเพาะ MACHINE DESIGN

 11. ศูนย์บ่มเพาะ UPC ผ้าและเครื่องแต่งกาย

 12. ศูนย์บ่มเพาะ UPC Computer and Telecom Service

 

 ความสำเร็จของผู้เรียน


          ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้ว  ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจร้าน Sipa Relaxing Massage

เจ้าของธุรกิจ : นางทวีศรี  สุวรรณกูฏ
ที่อยู่ : 311 หมู่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000
 ธุรกิจร้านเสริมสวย

เจ้าของธุรกิจ : นางดาวเรือง  ทองอันชา
ที่อยู่ : 107 หมู่ 1 ตำบลหนองไข่นก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140
 

 

 

 

ธุรกิจร้าน King hair style

เจ้าของธุรกิจ : นายอิทธิกันต์  ไชยเดช
ที่อยู่ : 39/9  ถนนชยางกูร   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000