นายนิรันดร์  สมมุติ
ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

นายกำธร วงศ์วิศาลพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายพุฒิชาติ ทัดเทียม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายศุภวิทย์ โกพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ