• 01.jpg
 • 326522735_1313554069423176_7766057118195281712_n.jpg
 • slide002.jpg
 • slide004.jpg
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • UPC^2: Together, We Create
  "เทคนิคนครอุบลฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ปี 2566 ระยะที่ 1"
   วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 
  ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • UPC^2: Together, We Create
  "การประชุม ผู้บริหารระดับสูง สอศ.เปิดประชุมวิชาการ "สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สร้างกำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูง"
   วันที่ 21 มกราคม 2565
  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี
 • UPC^2: Together, We Create
  "เทคนิคนครอุบลฯ จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566"
  วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • UPC^2: Together, We Create
  "เทคนิคนครอุบลฯ รับการแนะแนวจากบริษัท เอ.ที.พี.พารทส์ แอนด์ โมลดิ้ง จำกัด"
   วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
  ณ ห้องประชุมอินทนิล 4 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
 • UPC^2: Together, We Create
  "ประชุมผู้บริหาร การบริหารจัดการ การเรียน การสอน การจัดกิจกรรม และการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา"
   วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. 
  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
 • UPC^2: Together, We Create
  "เทคนิคนครอุบลฯ ร่วมกิจกรรมงานวันครู 16 มกราคม 2566"
   วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. 
  ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอเชิญชวนเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาและราคากลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารปฏิบัติการระยะสั้น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่