ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)