ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding รายละเอียด คลิกที่นี่