ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์
พร้อมติดตั้งหลังคาโดยสารและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>รายละเอียดเพิ่มเติม...