ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการระยะสั้นและอาคารอำนวยการ