ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)