ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด