UPC: Together, We Create
เทคนิคนครอุบลฯ ร่วมงานมุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 18.00 น.

     ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ร่วมงานมุทิตาคารวะ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี
งบประมาณ 2565 ซึ่งในปีนี้อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 20 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ สุระศิลป์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
Read more