UPC: Together, We Create
เทคนิคนครอุบลฯ ปรับปรุงห้องเรียนอาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตชด.บ้านท่าแสนคูณ

 

วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 18.00 น.

      ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี และนายกำธร วงศ์วิศาลพร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจคณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่ปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงห้องเรียนอาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
Read more